KONTAKT

Rezervujte si pobyt v našem wellness penzionu Fulda.

Informace pro hosty

Příjezd hostů

  • Na základě objednaného ubytování se klient v den příjezdu může ubytovat od 14 hodin (pokud není domluveno jinak).
  • Při příjezdu předloží platný průkaz totožnosti. Cizinci vyplní úřední doklad o hlášení pobytu (platný průkaz totožnosti musí předložit všichni včetně dětí).
  • Při příjezdu uhradí ubytování hotově nebo kartou (snídaně a masáže pouze hotově).

Odjezd hostů

  • Klient uvolní pokoj nejpozději do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak). Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč pověřenému zaměstnanci.

Platební podmínky a storno podmínky

  • Po potvrzení rezervace pošleme emailem klientovi podklady pro zálohovou platbu. Zálohová platba činí 50% z celkové ceny rezervace a je splatná dle pokynů.
  • Storno poplatek je 50% z celkové ceny rezervace. V případě, že host zruší objednaný pobyt, bude mu odečten stornovací poplatek.
  • V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení finanční částky
  • Pojistit se můžete u jakékoli pojišťovny. Doporučujeme např. pojišťovnu ERV

Jak se k nám dostanete

Rezervace ubytování

Zajímavá místa v okolí

1. Stezka korunami stromů 3,2 km
2. Ski Resort Černá Hora - Pec 1 km
3. Jánské Lázně 6 km
4. Bobová dráha Mladé Buky 13 km
5. Zoo Dvůr Králové 30 km
6. Farma Park Mochomůrka 9 km

Máte dotaz? Kontaktujte nás

    Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.